top of page

 juvelieru skola 

LSM_27

LSM_27

LSM_41

LSM_41

_B4W9179

_B4W9179

LSM_45

LSM_45

LSM_38

LSM_38

IMKA_6836

IMKA_6836

LSM_3

LSM_3

KSV_1090

KSV_1090

IMKA_6585

IMKA_6585

 PROFESIONĀLAS APMĀCĪBAS JUVELIERU AMATĀ! 

„Manuprāt, viena no augstākajām mākslas izpausmēm ir juveliermāksla, jo tā ietver sevī zīmēšanu, veidošanu, kompozīciju, ķīmiju, metālmācību un daudzas citas zinātnes un prasmes. Kā piltuve tā iesūc gan tehniskās, gan garīgās zināšanas. Juveliera amats dod pārliecību, stabilitāti un materiālo labklājību. Jebkurš to var apgūt sākot no nulles, jo katrā no mums ir visi talanti, tikai viņi ir jāatver, bet tas jau ir manā ziņā.” / Oļegs Auzers.

Saka, ka viena diena pie meistara aizvieto gadu pie mācekļa. Lai palīdzētu apgūt juveliermākslu un apzināties sevi šajā amatā, ir izveidota intensīva trīs mēnešu mācību programma juvelieru aroda pamatprasmju apgūšanai. Ja patiks un sajutīsi aicinājumu turpināt, varēsi padziļināti turpināt apgūt juveliera arodu. Apmācības programma iedalīta 6 galvenajās tēmās.

AMATA MĀCĪBA

Amata mācības mērķis ir vēsturiski gadsimtiem pārbaudītas juvelieramatniecības galveno darba līdzekļu un paņēmienu teorētiska un praktiska apgūšana, spēja realizēt no vienkārša līdz unikālam juvelierizstrādājumam. Amata mācības dalījums divos savstarpēji saistītos virzienos – praktiskās mācības un gravēšana. Dalībnieki tiks sistemātiski ievadīti juveliera darba atmosfērā, iepazīstināti ar juveliera darbnīcas iekārtām un darbarīkiem, apgūs instrumentu funkcijas un to kopšanas, asināšanas un pielāgošanas pamatus. Iepazīsies ar darbu etapu izpildes secību.

PRAKTISKĀS MĀCĪBAS

Individuālo darba rīku izgatavošana. Sudraba liešana. Kalšana, valcēšana, lodēšana. Vīlēlēšana un cizelēšana. Iepazīšanās ar filigrāna tehniku. Vienkāršas formas rotu izgatavošana.

 

GRAVĒŠANA

Gravēšanas pielietojums un instrumenti. Individuālā darba rīka izgatavošana gravēšanas veikšanai. Taisnu un liektu līniju vilkšana, līniju paplašināšana, dekoratīvas tehnikas apgūšana. Monogrammas un telpiskā gravēšana.

VEIDOŠANA

Veidošanas instrumentu pagatavošana. Dabas elementu veidošana. Telpiskas formas veidošana un vairāku ģeometrisku figūru kombinēšana. Plastiska ornamenta un detaļu risinājumu radīšana. Maza apjoma skulptūras veidošana.

 

ZĪMĒŠANA UN KOMPOZĪCIJA

Zīmējumu un izteiksmes līdzekļu veidi, zīmēšanas likumsakarības. Ģeometriskas figūras kā priekšmetu pamatformas: kubs, lode, prizma, cilindrs, konuss. Priekšmeta attēlošana divdimensiju plaknē. Skicēšana izmantojot dažādus materiālus. Perspektīva dabā. Horizonts. Gleznas plakne. Satekpunkti. Priekšmeta perspektīvas attēls. Klusās dabas grupa.

 

MATERIĀLMĀCĪBA UN TEHNOLOĢIJA

Materiālu vispārējs raksturojums. Vielu klasifikācija. Metāli, nemetāli un pusmetāli. Kristāliskās un amorfās cietvielas. Vielu kušana un kristalizēšanās. Materiālu īpašības. Krāsainie metāli un to sakausējumi. Cēlmetāli un to sakausējumi.

 

Pēc apmācību kursa dalībnieki būs:

apguvuši lodēšanu, gravēšanu, cizelēšanu, kalšanu, emaljēšanu un metālplastiku;
ieguvuši praktisku pieredzi akmeņu stiprināšanā, sarežģītu ķēžu, gredzenu, auskaru, kulonu un rokassprādžu izgatavošanā;
spējīgi izgatavot nepieciešamos individuālā darba instrumentus;
iepazinušies ar zīmēšanas, veidošanas un kompozīcijas veidošanas pamatiem, un dažādu stilu pielietošanu un integrēšanu;
iemēģinājuši prasmes strādāt ar dažādiem metāliem – sudrabu, zeltu, misiņu, varu;
ieguvuši apliecinājumu par kursa beigšanu un Baltijas Juvelieru asociācijas sertifikātu. 
 
Maksa par 1 intensīvā kursa mēnesi (5 dienas nedēļā) - 1000 € 
 
Apmācību vieta:  Burtnieku ielā 4, Limbažos.
 
Pieteikšanās un detalizētāka informācija, zvanot uz telefonu: +371 29356858
vai rakstot uz: info@auzersilverart.com
Pieteikšanās

Success! Message received.

bottom of page